De inhoud van de gesprekken met The Hubler blijven altijd op de achterbank. What happens on the highway, stays on the highway. Wel ziet ook The Hubler het mooie in van zijn methode. En als autoliefhebber blogt hij graag over zijn observaties van zijn werkomgeving. Over de mahoniehouten afwerking in de portieren, bijvoorbeeld. De wegligging, de acceleratie. Over de bekleding, het leeslampje en de afdronk van de gekoelde Chardonnay uit het kabinet. Allemaal zaken die er juist ook toe doen.  

Verkiezingstijd

1 september 2023

Het zorgt vaak voor cynisme. Veel geënsceneerde foto’s, vage beloftes en toenaderingen tot belangengroepen. En laten we al het moddergooien niet vergeten.

Ooit zei een Amerikaanse presidentskandidaat: “Het moeilijkste aan elke politieke campagne is hoe je kunt winnen zonder te bewijzen dat je het niet waard bent om te winnen.”

Een wijsheid die al duizenden jaren lijkt te kloppen.

De Romein Quintus Tullius Cicero wijdde hier in de eerste eeuw voor Christus zelfs een schrijven aan. Hij geeft hierin duidelijk advies aan zijn broer Marcus hoe hij de verkiezingen kon winnen voor het hoogste ambt in de Republiek Rome: het consulschap.

Beste Wael Sawan van Shell,

21 juni 2023

Het is de grootste tragedie die de CEO van een beursgenoteerd bedrijf kan meemaken.

De eeuwige dans tussen de behoeften van de maatschappij, en de wensen van de predatoriale investeerders.

Als het niet zo tragisch was, dan hadden wij kunnen zeggen dat u simpelweg tussen Wael en schip bent gevallen.

Maar tragisch is het.

Op 1 januari 2023 trad u officieel aan als CEO van de vroegere Koninklijke. Relatief jong, slim en ambitieus. Een goede zet. U was de toekomst, net als waar Shell zich heen bewoog.

De analisten waren dan ook goed te spreken over uw aanstelling. Er zou zelfs niet zo veel veranderen, en voortgestuwd worden op de plannen van uw voorganger.

Wisten zij veel.

Beste Hans van den Berg van Tata Steel,

13 juni 2023

Leonidas, Caesar, Alexander, Churchill, Napoleon.

Vorsten en generalen.

Onbetwiste leiders.

CEO’s.

Net als u, meneer van den Berg.

En u weet sinds kort, net als degene die u voorgingen, wat het betekent om als leider ten strijde te moeten trekken.

In het harnas te stappen. De troepen te verzamelen. Als eerste in de bres te springen.

Want dat is wat het betekent om CEO te zijn. Het gezicht van – en de eerste linie. Staal uzelf.

Beste Edwin van der Sar van Ajax,

25 mei 2023

Nog niet zolang geleden was u onderdeel van een bijzonder duo.

Successen regen zich aaneen. Geroemd door iedereen. En dat als CEO van een beursgenoteerde onderneming.

Met u aan het roer steeg het aandeel met 234 procent.

Met een filosofie dat zelfs herkend en erkend werd door CNN.

Maar toen ging het mis. Of het kwam door het opsplitsen van het duo zo’n jaar geleden of door iets anders blijft een punt van discussie.

Het resultaat. Aandelen dalen. Maar dat lijkt in de wereld waarin u werkt niet het meest belangrijke.

U werd uitgefloten. Letterlijk.

Beste Mark Nuvelstijn van Bitvavo,

9 mei 2023

Hè, verdulleme, Mark. 

Jij ook al in de mooie praatjes van Max R. en arm candy Emma H. getuind? Dat zal wel even pijn doen, die ‘paar miljoen’ privé-euro’s. 

Hoewel: we lazen ook ergens dat jullie bij Bitvavo die 280 miljoen die jullie verloren aan het FTX-schandaal gewoon op de plank hebben liggen. En als al jullie inleggers in één keer hun 1.6 miljard op willen nemen, staat de cashflow een terugbetaling in één keer ook toe. Nou ja, zo gaat het verhaal dan. 

Toe maar. Best knap. Wij kennen weinig bedrijven die zulke diepe zakken hebben. Althans: op onze achterbank komen we ze niet dagelijks tegen.

Oldtimers: zolang ze het nog goed doen, heb je er plezier van

3 mei 2023

Leeftijd is maar een getal. Door de bank genomen zou ik niet durven zeggen dat uitstekend leiderschap afhangt van een bepaalde leeftijd. Jong of oud, waar het om gaat is dat je deze tijd en wereld fysiek en geestelijk aan kunt. Dat lijkt niet mee te vallen, het verloop onder CEO’s neemt onrustbarend vormen aan. Terwijl juist de oudere, langer zittende bestuurders het best presteren tussen hun 11e en 15e jaar in office. Je kunt dus de vraag stellen of bedrijven misschien weer wat meer vertrouwen gaan hebben in een oldtimer aan de top? Een post over de mileage van oldtimers als topbestuurders.

Eigenlijk ging het nieuwe leiderschap al mis op die achterbank

24 april 2023

Leiderschap kun je niet acteren, leiderschap is een natuurlijke gave. Mensen voelen altijd of leiderschap echt is of gespeeld. Er wordt wel eens gedacht dat leiderschap gebouwd kan worden op basis van gestuurde beeldvorming en het in stand houden van een kunstmatig aangemeten persoonlijkheid. Dat is een gevaarlijke misverstand. Het ‘achterbank moment’ van mevrouw Kaag als brenger van Nieuw Leiderschap is er een treffend voorbeeld van. Spoiler: het is niet gelopen zoals het door de spindoctors bedacht was.

Maar toen ging het mis

15 april 2023

Succesvol bij de ING op operationeel gebied en voortvarend met de digitalisering.

Aandeelhouders blij.

Helaas in Nederland niet erkend. Dan maar Zwitserland. Het land van de banken, die zouden uw talent wel waarderen.

U verving Sergio Ermotti als bestuursvoorzitter bij USB, “one of the biggest, most powerful financial institutions in the world”.

Geachte heer Ralph Hamers, succesvoller kunt u toch niet zijn.

Hoe hard mag de CEO gaan voor hij aan de kant wordt gezet?

31 maart 2023

Als moderne bestuurder wil je in deze wereld harder op het gas dan op de rem trappen. Niets  mis mee, maar je weet nooit of en wanneer dan zomaar ineens de RvC langszij met een stopteken.

Daar is Ralph Hamers deze week ook achter gekomen. Het zal een schok geweest zijn – je wenst het niemand toe – maar zo werkt het wel. Een post over de paradox tussen de opdracht aan topbestuurders om vaart te maken en de stuurmanskunst om niet even snel aan de kant gezet te worden.

Ook de beste leiders kunnen niet alles zien aankomen

16 maart 2023

Vandaag bestuurder zijn is meedoen aan Parijs-Dakar zonder supportteam door een woestijn van voortdurend verschuivend landschap. Maar dan wel met een of meer mediahelikopters in de buurt op het moment dat je spectaculair gecrasht bent. Daar sta je dan met je goede bedoelingen, voor de buitenwacht de kluns die het bedrijf de grond in boorde. Ga daar maar eens mee om. Een post over de bumpy ride van het bestuurderschap.

Geen leiderschap zonder schrammen en butsen

27 februari 2023

Geen bedrijf dat schadevrij komt waar het wezen wil en hetzelfde geldt voor de topbestuurders. Je wilt niet gezien worden als onzekere bestuurder, maar ook niet als roekeloze brokkenpiloot. Ga er maar aan staan. Is er een middenweg? Ongetwijfeld, maar ook die word je niet door Google Maps aangereikt. Een post over omgaan met de butsen en krassen van het leiderschap.

Goede CEO’s zijn net James Bond, altijd cool onder vuur

14 februari 2023

Als topbestuurder ben je James Bond niet, maar eigenlijk word je wel gevraagd dat te zijn. De wereld van de boardroom is avontuurlijker dan mensen wel denken. Onderweg naar groei en succes zijn ook vijanden snel gemaakt en daar moet je altijd klaar voor zijn. Een post over executive coaching van CEO’s en het omgaan met giftige pijlen, bommetjes onder je beleid, schoten hagel en messen in de rug.

De opkomst van de millennial CEO

6 februari 2023

Volgens recente internationale studies van American Express, Deloitte en PricewaterhouseCoopers heeft de opkomst van de millennial CEO consequenties voor de aansturing van organisaties. Met een nieuwe generatie CEO’s die als ruimdenkend, tolerant en ambitieus worden omschreven wordt alles anders en vooral menselijker. Volgens deze onderzoeken wordt er in de ideale werkweek van de c-level millennial meer tijd besteed aan het bespreken van nieuwe ideeën en werkwijzen, aan coaching en mentorschap, en aan de ontwikkeling van hun leiderschapsvaardigheden.

Met de visie door de wasstraat, dat werkt verhelderend

23 januari 2023

Volgens mij kent iedere autobezitter dat gevoel wel. Als je met de auto glimmend en glanzend de wasstraat uit rijdt, is het alsof je zomaar ineens weer in een nieuwe auto rijdt. Technisch is de auto in die pakweg tien minuutjes natuurlijk geen spat veranderd en toch rijdt hij lekkerder. Die korte trip door de wasstraat doet niet iets met de auto, maar ook met je humeur en je mentale gesteldheid. Een post over de mentale wasstraat van coaching en frisheid van denken voor topbestuurders.

Ik heb het geprobeerd, maar het is mij niet gelukt

19 januari 2023

Volgens de auteur van het boek ‘Van Capo tot CEO’ Jan-Joost Kroon kunnen ‘normale’ bedrijven iets leren van de werkwijze van de maffia, die in feite een miljardenbedrijf is.

De auteur geeft aan dat we ook iets kunnen leren van duistere organisaties. Wanneer je voorbij de criminele elementen uit hun bedrijfsvoering kijkt, zie je dat ze “ontzettend effectief, slim en handig met zaken als leiderschap, communicatie en samenwerking omgaan”.

Het boek stond 24 dagen op de eerste plaats van de Managementboek Top 100. Een schot in de roos.

Uiteindelijk vraagt Kroon de lezer de werkwijze van de maffia eens te bekijken vanuit een ander perspectief.

De ‘Shakespeariaanse nar’

16 januari 2023

Organisaties-als-theater.

De hofnar heeft koningen en later managers de waarheid verteld. De typische nar is tegenwoordig een management consultant. Die hofnar is bij Shakespeare nooit echt komisch, hij is wijs, hij is slim, hij is soms ook snel, hij is bitter, maar humor ontbreekt hem geenszins.

Shakespeare gebruikte de vrijheid van de hofnar om kritische observaties te delen die indien afkomstig van een ander personage opstandig zouden zijn geweest tegen het systeem.

Praktische wijsheid en slimme intelligentie

16 januari 2023

De wortels van leren en onderwijs.

De Griekse beschaving was bedoeld om tegenpolen met elkaar te verzoenen en om dubbelzinnigheden te erkennen. Hierin stond praktische kennis centraal. Praktische kennis werd als cruciaal beschouwd door de Grieken, omdat het de weg was naar zowel praktische wijsheid (phronesis) als slimme intelligentie (metis).

Metis is een vorm van intelligentie en van denken, een vorm van kennis. Het impliceert een complex, maar zeer samenhangend geheel van een mentale houding en intellectueel gedrag gebaseerd op intuïtie, wijsheid, bedachtzaamheid, flexibiliteit, misleiding, vindingrijkheid, waakzaamheid, opportunisme en verschillende vaardigheden en ervaring die door de jaren heen zijn opgedaan.

De ‘valsspeler’ en de ‘spelbreker’

16 januari 2023

“Je kunt het spel niet spelen als je de regels niet kent.”

Alle spel heeft zijn regels. Deze regels zijn een zeer belangrijke factor in het spelconcept. Hier verwijs ik naar Huizinga’s speltheorie. Binnen hedendaagse leiderschapsideeën, met de prestatieregels en de ‘geënsceneerde authenticiteit’, waarbij de status van een persoon wordt gemeten in termen van zichtbaarheid en activiteit, moet men zich houden aan de regels van het spel.

The Stupidity Paradox

16 januari 2023

The power and pitfalls of functional stupidity at work.

In De Stupidity Paradox, onderzoeken Andre Spicer en Mats Alvesson hoe kennisintensieve organisaties slimme mensen in dienst nemen en hen aanmoedigen om domme dingen te doen. De auteurs, experts in bedrijfskunde en organisatiegedrag, merken op dat organisaties die zoveel slimme mensen in dienst hebben zoveel domheid bevorderen.

Advies waar niet om is gevraagd

13 januari 2023

Voor de MBA-opleiding van de Universiteit van Leicester verzorgde ik de module ‘A Critical Inquiry Into Consultancy’.

Het besprak de rol van consultants in organisaties en de complexe relatie tussen het advies, de kosten en baten van ‘onbevreesd spreken’, de macht en de dubbelzinnige positie van de adviseur ten opzichte van de organisatie, de contextafhankelijkheid van het advies en de implicaties van communicatie en miscommunicatie in de adviesrelatie.

Je gunt studenten zoveel meer dan de rol van klant

12 januari 2023

FD: “Universiteit kan veel leren van klantgerichtheid Coolblue en Amazon.”

Het idee van student-als-klant is ontstaan in 1969 vanuit de marketingliteratuur. Uitgangspunt was het identificeren van studenten als klanten in de overtuiging dat het onderwijs analoog was aan het aanbod van een zakelijke dienst.

Het werd aangeduid als de ‘marketization’ van het onderwijsproces.

De ene leider in The Beast, de ander in een Kever

8 januari 2023

Laat me zien waar je in rijdt en ik zeg wat voor leider je bent. Ik kan me vergissen, maar het zomaar de onderliggende gedachte kunnen zijn voor de keuze van de auto’s waarin wereldleiders zich laten zien.

Goed, het zal ook te maken hebben met aspecten als de status van hun land, de veiligheidsrisico’s en of zo’n land een eigen auto-industrie heeft om me te pronken.

Maar de auto van een staatshoofd is wel degelijk ook een afspiegeling van de persoonlijkheid van de leider en het soort leiderschap dat hij of zij wil uitstralen.

Coaching: toen en nu

16 december 2022

De term coach komt zowel uit het Frans (coche) als uit het Hongaars, specifiek het dorp “Kocs” (ruwweg hetzelfde uitgesproken als “coach”). Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te vervoeren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd.

De bron van het werkwoord ’to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

Een treffende analogie met wat de leiderschapscoach van tegenwoordig is doet. Moderne coaching is in veel opzichten een vorm van overdracht, omdat het is ontworpen om klanten te helpen van waar ze zijn nu naar een plek waar ze beter presteren.

Laten zien waar het heen moet à la Pininfarina

12 december 2022

Over leiderschap zijn genoeg dikke boeken geschreven om er een complete bibliotheek omheen te bouwen. Ik heb er door de jaren heen veel van door mijn handen laten gaan; in sommige gevallen riep dat wel eens vergelijkingen bij me op aan wandelen door zompig moeras, maar je moet wat over hebben voor je vak.

Een verkoper van 2e hands auto’s kon geen leider zijn

12 december 2022

In 1960 waren Richard Nixon en John F. Kennedy in de strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten. Kennedy zou uiteindelijk aan het langste eind trekken, met name omdat een debat tussen hen beiden voor het eerst ook op TV te volgen was.

Kiest de CEO de auto of andersom?

11 december 2022

In de dolle dagen van een kabinet met de LPF kwam Herman Heinsbroek, vers benoemd als minister van Economische Zaken, met de eigen Rolls Royce voorrijden op het Binnenhof. Daar gingen destijds links en rechts de wenkbrauwen al van omhoog (later van nog veel meer, maar dat terzijde).

Het verhaal van Henry Ford’s loon van $5 per dag: het is niet wat je denkt

18 november 2021

Toen Henry Ford het loon van zijn autoarbeiders verdubbelde van $ 2,50 per dag naar $ 5 deed hij dat niet om altruïstische redenen.

Het is niet altijd een gelukkige combinatie

9 augustus 2021

De bloggende CEO wordt gezien als de Chief Reputation Officer van het bedrijf en is er een grote kans de reputatie van het bedrijf ’te breken’ door problemen te publiceren, aan te vallen en aanstootgevend te maken.

Tesla Model X

20 januari 2021

De eerste rit van het jaar was meteen ‘vol gas’ naar de toekomst. De Executive Hitchhiker stapte in in een Tesla Model X.

Das Auto of Das CEO?

5 januari 2021

Eerder schreef ik over de Volkswagen limousine Phaeton, een auto die ooit de titel “de beste auto ooit gebouwd” kreeg. Je zou verwachten dat zo’n auto een verkoopsucces moet zijn. Echter, de Phaeton werd een commerciële flop.