Leidzaamheid: De opkomst en ervaring van leidereenzaamheid

1 februari 2024

Enkele maanden geleden promoveerde Hodar Ho Wa Lam bij het Erasmus Research Institute of Management op het onderwerp leidereenzaamheid. Hij noemt dit leidzaamheid.

Helaas is nog veel van het onderzoek onder embargo tot 5 oktober 2024, maar is het abstract wel beschikbaar.

Hij constateert dat ondanks de groeiende academische belangstelling uit disciplines zoals psychologie, sociologie en filosofie eenzaamheid pas recentelijk aandacht heeft gekregen in het vakgebied van management. Dit lijkt verrassend, gezien de potentiële negatieve organisatorische en managementimplicaties van eenzaamheid.

Leiders lijken met name kwetsbaar te zijn voor ervaringen van eenzaamheid. Toch hebben wetenschappers de neiging om leiderschapseenzaamheid te verwarren met algemene eenzaamheid. Aangezien leiderschap vaak het leiden van teams, beïnvloeden van strategische richtingen en nemen van hoogdrukbeslissingen in organisaties inhoudt, negeert volgens Lam een gegeneraliseerde benadering deze leiderschapsspecifieke factoren die eenzaamheidservaringen kunnen triggeren.

Ondanks het culturele verhaal van “eenzaam aan de top”, beschouwt men eenzaamheid zelden als een uitdaging voor leiderschap. Het stigma op negatieve emoties en een geromantiseerd beeld van leiderschap droegen verder bij aan de voortdurende stilte over eenzaamheid op de werkplek.

Daarnaast constateert hij dat eenzaamheid veel voorkomt bij middenmanagers en dat organisatorische hiërarchie hier duidelijk van invloed op is.

Hij toont aan dat werknemers met een hoge subjectieve macht eerder geneigd waren persoonlijke, gevoelige informatie te delen met hun superieuren en hun ondergeschikten, en daarom meldden ze zich minder eenzaam op het werk. De resultaten van een aanvullende analyse suggereren dat openheid naar boven effectiever was dan openheid naar beneden bij het voorkomen van eenzaamheid op de werkplek. Hij geeft aan dat eenzaamheid op de werkplek positief geassocieerd was met emotionele uitputting, ego-depletie en slaapproblemen.

Nu maar wachten tot het embargo is opgeheven om het gehele proefschrift te kunnen lezen.

Bron: https://pure.eur.nl/en/publications/lonely-ship-the-emergence-and-experience-of-leader-loneliness

Delen via Social Media:

Facebook
LinkedIn