Advies waar niet om is gevraagd

13 januari 2023

Voor de MBA-opleiding van de Universiteit van Leicester verzorgde ik de module ‘A Critical Inquiry Into Consultancy’.

Het besprak de rol van consultants in organisaties en de complexe relatie tussen het advies, de kosten en baten van ‘onbevreesd spreken’, de macht en de dubbelzinnige positie van de adviseur ten opzichte van de organisatie, de contextafhankelijkheid van het advies en de implicaties van communicatie en miscommunicatie in de adviesrelatie.

Deze rollen vragen bepaalde vaardigheden van de consultant. Het belangrijkste is het begrijpen van de vraag van de opdrachtgever.

De meest voorkomende fout die adviseurs maken is het geven van advies waar niet om gevraagd is.

Het waren interessante lessen.

Afgelopen maanden heb ik een aantal senior managers gecoacht tijdens hun werkzaamheden als interne consultants. Het Fortune Global 500 bedrijf had besloten het aantal ingehuurde consultants te verminderen en intern een aantal senior managers deze rol te laten uitvoeren.

De keuze was gebaseerd op het feit van de macht en de dubbelzinnige positie van de adviseur en dat veel van de opgedane kennis vooral ten goede kwam aan de consultancy bedrijven zelf en niet aan het bedrijf als opdrachtgever/klant.

Het leverde vaak een advies op waar niet om was gevraagd.

Wat vooral naar boven kwam was dat keuzes op een meer gelijkwaardige manier werden gemaakt. Een externe organisatie die het management diende te overtuigen van de ‘sense of urgency’ van verandering bleek veelal niet nodig.

Het waren interessante coaching sessies.

Delen via Social Media:

Facebook
LinkedIn